Η MP Advisors από το 2017 έχει δραστηριοποιηθεί στον μεταλλευτικό τομέα καθώς και στη βιομηχανία οικοδομικών υλικών στη Βόρειο και στη Δυτική Αφρική, συμμετέχοντας σε greenfield cement grinding stations, σε λατομεία πρώτων υλών και σε διεθνή εμπορία πρώτων υλών και τελικών προιόντων (Ghana, Cameroon, Ivory Coast, Eqauitorial Guinea , Libya, Algeria, Egypt)

Σχεδιασμός σταθμού άλεσης τσιμέντου στη Δυτική Αφρική και πλήρη τεχνικοοικονομική μελέτη.