Η MP ADVISORS ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO/IEC 17021-1:2015 (ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ EA/ΝΑCE – ΠΡΟΤΥΠΑ EN ISO 9001-14001- 45001- 50001) – ISO/IEC 17065-1:2012 (ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, PPE, ATEX) – ISO/ΙΕC 17020:2012 (ATEX, PRESSURE VESSELS) – ISO/IEC 14064-1:2018 (ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4936/2022) 

ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΠ (CYS-CYSAB)

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ISO 14001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ISO 45001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ISO 50001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ISO 37001