Λατομεία

Βασισμένοι στα 35 χρόνια εμπειρίας μας ως Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί Μεταλλείων Μεταλλουργοί και ως επαγγελματίες managers σε ελληνικές διεθνοποιημένες εταιρείες στα Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Αφρική μπορούμε να προσφέρουμε:

1. Μελέτες ανάλυσης κόστους και βελτιστοποίησης του

2. Επίβλεψη λειτουργίας μέσω συμμέτοχης σε ΔΣ ως εκτελεστικά η μη μέλη

3. Συμμετοχή σε due diligence για συνενώσεις η εξαγορές μεταλλευτικών η βιομηχανικών εταιρειών

4. Επίβλεψη Λατομείων και Μεταλλείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

5. Ερευνά χωρών και αγοράς για κατασκευαστικά υλικά και πρώτες ύλες σε Βαλκάνια και Αφρική